Jan Řeřicha

1960-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 5.11.1960
Miesto narodenia: Mladá Boleslav

Akademický maliar Jan Řeřicha sa narodil v roku 1960 v Mladej Boleslavi. Venuje sa krajinomaľbe a figurálne maľbe.
Od roku 1998 signuje svoje diela umeleckým menom Cardamine. Jan Řeřicha je veľmi svojbytným umelcom, v ktorom je bytostne zakorenená túžba po odhalení objektívnej reality. Neexperimentuje s formou, sústredí sa najmä na obsah a jeho symboliku, ktorá je kľúčová. Pozemský svet berie ako nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a najmä vzťah prírody a človeka je pre neho leitmotívom tvorby. Dokáže do obrazu, ktorý je fyzicky prezentovaný v dvoch rovinách vniesť nielen tretí rozmer, ale možno v nich pozorovať rozmer štvrtý - rozmer času.
K jeho základným dielam patrí bezpochyby "Panorama Mladej Boleslavi", ktorú má mladoboleslavské múzeum, ďalej súbor portrétov historických osobností (Tomáš Štítný zo Štítného, Viktorin Cornel, František Palacký) z roku 2004 držaný v depozitári Národného múzea, triptych B. Smetana, Brixi, Vinařický, Šmilovský z roku 2002 darované Múzeu Mladoboleslavska a predovšetkým dvojica obrazov Staromestského námestia vybrané prezidentom Václavom Havlom ako dar veľvyslankyni USA Jennone R. Walker a Margaret Thatcherovej, ministerke zahraničných vecí Veľkej Británie v roku 1999.

Jeho obrazy boli zakúpené do súkromných zbierok v Čechách, Slovensku, Nemecku, Švajčiarsku, Japonsku, Izraeli, Taliansku, Španielsku, Singapure a USA.
Od roku 1989 stále spolupracuje a prezentuje obrazy v galérii Fritz Siebert vo Frankfurte nad Mohanom.
V roku 1999 boli jeho obrazy vybrané a zakúpené pre Biely dom vo Washingtone.
Medzi tých, ktorí vlastnia jeho obrazy patria napr. Americký prezident, režiséri Woody Allen a Juraj Herz, alebo tenista Ivan Lendl.
Zdroj: http://www.algizgallery.cz/index.php?lang=cs&um=jan-rericha&de=faktaŠtúdium

1970-76 LŠU v Mladé Boleslavi (pod vedením akad. mal. Stanislava Kováře)
1976-80 SUPŠ Praha (ateliér prof. J. Bartoše)
1980-86 AVU Praha (ateliér prof. Fr. Jiroudka)

Výstavy

Výstavy (výber)

1982 Ml. Boleslav (galéria Xalibo)
1989 Lednice na Morave (Zámocká galéria)
1994 Praha (Parlament ČR)
1999 Praha (galéria Inšpirácia)
2002 Turnov (galéria Granát)
2003 Irding, Graz (galéria)
2004 Plzeň (galéria U anjelikov)
2005 Viedeň (galéria WellCome)
2006 Poděbrady (glerie Ľudovíta Kuby)
2008 Ml.Boleslav (Múzeum Mladoboleslavska)
2012 Ml.Boleslav (galéria Xalibo)
2013 Pelhřimov (galéria M)
2014 Humpolec (zámocká galéria)

kolektívne výstavy

1991 Burgewedel, Bremen
Tchechische Kunst der Gegdenwart
1995 Praha galéria Mánes
1997 Frankfurt nad Mohanom
Frankfurter Kunstmesse
2000 Garlenda, Savona
Medzinárodná výstava obrazov a sôch
2013 Messenger of Peace,
Výber zo zbierky Dr.Eli Fischera - Praha

Projekty významných miest

1999 Projekt Londýn
2000 Projekt Frankfurt nad Mohanom
2002 Projekt Praha

zastúpenie

Národné múzeum Praha
Národná galéria Praha
Mestské múzeum Mladá Boleslav
Regionálne múzeum Náchod