Mária Hula Valenčíková

Zobraziť signatúry

Mladá a nekonvenčná výtvarníčka Mária Hula Valenčíková se venuje fantasy maľbe ženských tiel. Svojou tvorbou rýchle vzbudila záujem u divákov. Svoje originálne diela už stihla vystaviť v bratislavskej River Gallery, v Múzeu Andyho Warhola v Mezilaborciach i na tohtoročnom bratislavskom autosalóne. Venuje sa i navrhovániu oblečenia pod značkou Hulawear.

Mária Hula Valenčíková žije a tvorí v Bratislave.
Približne pred tromi rokmi sa začala venovať netradičnému spôsobu prezentácie - maľbe, ktorou sa dostala do povedomia umelcov aj verejnosti. Jej fantasy poňatie žien je originálne, nekonvenčné, farebné a výnimočné. Ako sama tvrdí, prvotné inšpiráciou bola kniha pin-up obrazov žien, ktoré sa pokúsila oživiť akrylovými farbami. Tým si vytvorila vlastný rukopis.