Monika Kušnírová

1988-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1988
Miesto narodenia: Snina

Monika Kušnírová (rod. Schoblová) sa narodila v roku 1988 v Snine, kde odmalička pod vedením skúsených pedagógov rozvíjala svoj hudobný i výtvarný talent. Už v tomto období zaznamenala viacero úspechov na súťažiach regionálneho i celoslovenského charakteru. Strednú i vysokú školu absolvovala v Prešove a počas štúdia neustále maľovala, tvorila, experimentovala. Jej diela vypovedajú o silne pozitívnom vzťahu k prírode a viere v Boha. V roku 2013 prezentovala svoju tvorbu výstavou "Mojimi očami" v Krajskom múzeu v Prešove.