Oldřich Zezula

1907-1980
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 24. 5. 1907
Miesto narodenia: Rataje u Kroměříže

Jeho tvorba vypĺňa celú druhú a tretiu štvrtinu 20.storočia. Bola ovplyvnená impresionizmom. Maliar sa zaoberal krásami ľudovej či mestskej architektúry. O samotnom umelcovi v súčasnosti neexistuje žiadna obsiahlejšia monografia, ktorá by
zahŕňala všetky dostupné pramene, z ktorých možno čerpať pri mapovaní jeho tvorby. Základné
informácie o autorovi môžeme nájsť skôr v regionálnych publikáciách, najviac v tlačených spravách.