Willy Nowak

1886 – 1977
Zobraziť signatúry

Narodil sa 3. 10. 1886 v Mníšku pri Dobříši, zomrel roku 1977 v Prahe. Do roku 1912 pôsobil v Prahe, potom v Berlíne, Mníchove, Rakúsku, od 1929 opäť trvalo v Prahe. 1903 – 06 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Thiele), potom študijné pobyty v Mníchove a Holandsku. Bol zakladahúcim členom legendárnej skupiny OSMA – zúčastnil sa jej výstav roku 1907 a 1908. 1929 – 1939 pôsobil ako profesor na pražskej akadémii výtvarných umení. Z literatúry: Vojtěch lahoda a kol.: Dějiny českého výtvarného umění 1890 – 1938. Praha 1998.