Tibor Nagy

Zobraziť signatúry

Obrazy Tibora Nagya sú dôkazom o jeho urputnom odhodlaní, aby objasnil, zachytil víziu o jeho živote a jeho rodnej krajine Slovenska. Vo svojich dielach zväčša používa olej. Preskúmal terén medzi tým, čo môže byť merané pomocou fyzických zmyslov a čo môže byť vnímané len emóciami. Jeho obrazy sú jeho skutočné osobné spovede, kde je kladený dôraz na emocionálny kontext.
Na začiatku boli Tiborove umelecké cesty, realizmus v kombinácii s abstrakciou. Bol to smer, ktorý zvíťazil v jeho tvorbe. Neskôr v osemdesiatych rokoch sa priklonil viac k surrealizmu, kombinovaním techník a experimentovaním stále hľadá svoj vlastný jedinečný spôsob vyjadrovania. V roku 2005, sa zúčastnil na jeho prvom Plein Airte. Bol to jeho prvý kontakt s krajinomaľbou a olejomaľbou. Okamžite videl veľký potenciál v tejto podobe maľby a prejavu aj napriek obtiažnosti tohto štýlu. Prístup "Alla Prima" sa mu zdal veľmi lákavý v zmysle priamosti, pravdivosti a expresivity čo je skutočnou výzvou pre umelca.

Umelec sa snaží zostať otvorený ďalším novým možnostiam a inovatívnym spôsobom, aby tak mohol dať príležitosť novým tvorivým procesom v jeho tvorbe.

Autorove diela


Prístav

Ranné kvety