Anna Gregorová

1952-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 6.5.1952
Miesto narodenia: Liptovský Mikuláš

Anna Gregorová, akad. mal. sa narodila 6. mája 1952 v Liptovskom Mikuláši.

Venuje sa monumentálnej tvorbe v architektúre, komornej maľbe, textilnej tvorbe, ilustrácii, užitej grafike, počítačovej vizualizácii, erbom. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných maliarskych plenérov a študijnej cesty v USA. Je členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Slovenskej výtvarnej únie a združenia výtvarných umelcov Lege artis. Žije v Prešove.

Štúdium: 1973 – 1979 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, odbor monumentálna maľba (prof. F. Gajdoš, prof. D. Castiglione, prof. R. Dúbravec)
1979 študijný pobyt Academia di Belle Arti Ravena, Taliansko

Od roku 1979 pôsobí ako umelkyňa v slobodnom povolaní.

Autorove diela


Masky

Kytica