Margita Rešovská

Zobraziť signatúry

Mgr. Margita Rešovská ukončila štúdium na Katedre výtvarnej výchovy pri FF UPJŠ v Prešove v roku 1979.
Po štúdiách pracuje ako propagačná výtvarníčka a neskôr ako samostatná odborná pracovníčka kultúry v Šarišskej galérii v Prešove. Pracuje v teréne, vyhľadáva zákutia, známe i neznáme miesta námetom blízke teritóriu, v ktorom sa pohybuje a žije. Prvýkrát sa predstavila verejnosti v Šarišskom múzeu v Bardejove svojou samostatnou výstavou akvarelov...