István Szigethy

Zobraziť signatúry

Maliar a grafik. V rokoch 1907-1911 bol Akadémie výtvarných umení študent Theodore Ferenczyho a Zemplényi. Medzi dvoma svetovými vojnami tvoril najmä do novín ako karikaturista. Pôsobil v Budapešti, čiastočne v Berlíne. Tvoril perokresby a zbierku motýľov, kresby politickej irónie. V7stavy v Budapešti (1923, 1927, 1940, 1947) a v zahraničí (1930: Berlín, 1948, Princeton, 1962 v Stuttgarte, Erlangen, 1963 vo Frankfurte nad Mohanom, 1965, Hamburg, Mníchov).

Autorove diela


Večerné maľovanie