Jaroslav Jelenek

1946-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 14.7.1946
Miesto narodenia: Bratislava

Jaroslav Jelenek sa narodil 14. júla v roku 1946 v Bratislave. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe a kresbe, využíva kombinované techniky a asambláže. Dominantou jeho malieb je figúra, zámerne štylizovaná, oprostená od detailov. Zásadným motívom v jeho maliarskej tvorbe je humor, ktorý dosahuje nie len vtipnou deformáciou postáv, ale aj osadením ich do rôznych, viac menej bežných a zároveň bizarných komorných, zväčša plošných, prostredí.
Dôraz kladie na kolor, jeho obrazy sú veselé, optimistické a pozitívne naladené. Vystavoval v Bratislave, Prahe, Brne, Mníchove, v St. Pölten a zrejme vďaka cielenej a hravej teatralite výjavov si jeho tvorba často nachádza cestu do divadelných priestorov, ako je Štúdio S, Divadlo Bolka Polívky, divadlo Nová scéna, Slovenské národné divadlo a napokon Malá scéna.
Autor čerpá inšpiráciu priamo zo života, vychádza z vlastných zážitkov a zážitkov svojho okolia, priateľov, známych. Koncentruje sa prevažne na figurálne kompozície. Figúry majú svoj výraz, spravidla smrteľne vážny, ale aj ironicky vyškerený, nájdu sa urazené, aj prekvapené , skrátka vyjadrujú pocity až primitívne otvorenou formou. Umelec tak respondenta privádza nielen k smiechu, ale aj do rozpakov z priamočiareho zobrazovania zažitej reality, ktorá má niekoľko významových rovín. Hoci ide na prvý pohľad o jednoduchú správu , jej výklad má viac vrstiev, ktorý v konečnom dôsledku vyznieva ironicky , až tragikomicky.

Zdroj:http://www.malascena.sk/aktuality/fotoreportaze/jaroslav-jelenek--leziaky.html
https://www.citylife.sk/vystava/jaroslav-jelenek-pocta-neznamej-spermii

Autorove diela


Šmyk

Krajina