Daniela Krajčová

Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 23. 1. 1955
Miesto narodenia: Žilina

Daniela KRAJČOVÁ, Ak. maliarka
narodená: 23. 1. 1955 v Žiline,

"Maľba, kresba a keramika, to je trojica výtvarných disciplín, v ktorých súbežne pracuje výtvarníčka, akademická maliarka Daniela Krajčová.

Jej maliarsky prejav môžeme včleniť do široko diferencovaného prúdu autorov, ktorý sa pohybujú v polohách imaginatívneho videnia sveta s dôrazom vytvárať diela, ktoré vo svojom tvarovo-kompozičnom usporiadaní a farebnom vyjadrení nie je možné obsiahnuť a dešifrovať hneď na prvý pohľad.
Diela evokujú pocity a nálady, ktoré možno vyjadriť pojmamy harmónia, túžba, neha a hravosť.
Sú logickým vyjadrením maliarkinej ženskej senzibility. Účinok farebného výrazu je znásobený bohato diferencovaným rukopisným podaním.
Kombináciou techník vyvoláva v dielach atmosféru viacvýznamovosti, radosti z hry a tvorenia, zo schopnosti spontánne zhmotniť svoju predstavu o svete videnom v syntéze poznaného a precíteného. ..."
(Milan Mazúr, 1999)
štúdiá
1975 - 1981 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie monumentálnej maľby u doc. D. Castiglione a doc. I. Vychlopena
individuálne výstavy
1986 Žilina,
1987 Banská Bystrica,
1989 Praha,
1990 Bratislava,
1992 Bratislava,
1993 Žilina,
1995 Žilina,
1997 Žilina,
1999 Žilina ...

Autorove diela


Zátišie III.