Mária Lašová

Zobraziť signatúry

Výtvarníčka Mária Lašová, maľuje už takmer dvadsať rokov. Od zátiší, krajinárskych výjavov, obrazov dediniek a architektúry vidieka sa dostala vplyvom svojho záujmu o dizajn k citlivým a jemným maľbám s motívmi kvetín či najnovšie k portrétom a fantastickým figurálnym kompozíciám.
Jej žensky elegantné plátna sú naplnené výrazom pokoja, nádeje, príjemnosti a miloty. Oslovujú nás svojou čistou krásou a uchvacujú nie komplikovaným tvaroslovím či prešpekulovaným konceptuálnym pozadím, ale autentickou emocionalitou a prívetivou jednoduchosťou. Zážitok z jej vizuálnych výpovedí, ktoré realizuje najčastejšie akrylom a akvarelom by sme mohli označiť ako očista. Diela Márie Lašovej sú zvláštnym spôsobom schopné upokojovať a esteticky i emocionálne nasýtiť interiér miestnosti, v ktorej sa ocitnú i vnútro diváka.

... z katalógu RIVER GALLERY, výstava 2013 maľby, sochy, fotografie, zbierky