Dominik Pirháč

Zobraziť signatúry

Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica - Tvarovanie priemyselných výrobkov.
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne - Výtvarné spracúvanie skla , NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM.

Dominik Pirháč sa snaží o pochopenie materiálu a technológie. Hlavnou prioritou je vizuálna stránka a spracovanie, nie idea. Pri vývoji objektov používa rôzne 3d programy. Spájaním moderných technológií z tradičnými metódami posúva možnosti tvorby objektu.