Hena Durofka

1971-
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Nitra

Henrietina tvorba je najviac zo všetkého experimentom, hľadačstvom – poznávaním a to predovšetkým poznávaním seba vo vzťahu k výtvarnému materiálu a jazyku. Je kladením si bazálnej otázky o podstate umeleckej torby a ako sama autorka skonštatovala, jej prvotným impulzom, motiváciou pre autorskú tvorbu bola potreba preveriť povahu umeleckej tvorby, relatívnosť umeleckej hodnoty vo vzťahu k recipientovi a k jeho vkusovým preferenciám. V tomto Henrietu evidentne láka farba – farba ako materiál, farba ako hmota, vďaka čomu jej obrazy pôsobia plasticky a umocňujú dôležitosť štruktúry. To, čo je však pre Henrietinu tvorbu najpríznačnejšie je expresia – maľba pre ňu nie je neosobným experimentom s výtvarným materiálom, je názorom a hlavne sebavýrazom, chvíľami možno aj terapiou.
Napriek tomu, že tvorba je rozmanitá – od expresívnych abstrakcií, cez významové skratky až k jednoduchej realistickej štylizácii kvetov či krajiny – je v nej rozpoznateľný autorský rukopis. Maľba je pre ňu čosi ako vytváranie odtlačkov, hrubé vrstvy farby využíva takmer ako hlinu, z ktorej modeluje svoje predstavy a výraznou farebnosťou kóduje ich atmosféru.

Michaela Malíčková, PhD., Ústav Literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, UKF, Nitra

Autorka má na konte niekoľko výstav vo svojom rodnom meste, v roku 2014 získala cenu v postupovej súťaži Region Art, postúpila do celoštátneho kola. Je fanúšikom abstraktnej tvorby, pretože ako sama hovorí „fakty sú jej každodennou realitou, maľba únikom do sfér, ktoré nemusia mať žiadna pravidlá“. Jej prioritou je dynamika farieb, zobrazenie celku, tvar a objem, ktoré uplatňuje pred samotným obsahom. Svoje obrazy štylizuje do dekoratívnej polohy.
Je študentkou trnavského výtvarníka Lukáša Kijaca, hodiny kresby absolvovala u akad. maliara Viliama Širokého.
Je spoluzakladateľkou ženského voľného združenia výtvarníčok BOD G/2014, ktoré usporadúva vlastné výstavy.