Magdalena Belen-Puhlyk

1951-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 4.3.1951
Miesto narodenia: Nevitske, Zakarpatská oblasť

Magdaléna Belen Puhlyk sa narodila 04.3.1951 v obci Nevitske v Zakarpatskej oblasti.
V roku 1973 - absolvovala katedru keramického umenia v Užhorod SCOOL pre aplikované umenie.
V roku 1977 –členka Národného zväzu výtvarných umelcov Ukrajiny. V roku 2005 –členka Národného zväzu dizajnérov Ukrajiny.