Jurij Kopčák

Zobraziť signatúry

Jurij Kopčák sa spolu s niekoľkými zahraničnými umelcami zúčastnil medzinárodného plenéru na východnom Slovensku v obci Drienica okr. Sabinov. Umelec zomrel v roku 2014.