Miroljuba Gendova

1956-
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Budapešť, Maďarsko

Maliarka Miroljuba Gendova pochádza z Maďarska.
Absolvovala vysokú školu umenia v Budapešti. V súčasnosti žije a tvorí v Sofii (Bulharsko).
V roku 2011 sa spolu s niekoľkými zahraničnými umelcami zúčastnila medzinárodného výtvarného plenéru v obci Drienica okr. Sabinov.