Nicoleta Jutka

Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Bukurešť

Nicoleta Jutka je mladá maliarka pôsobiaca v nemeckom Bedburgu. Jej umelecký cieľ je preklenúť rozdiely medzi západnou a východnou Európou. Vo svojej súčasnej sérii s názvom "Noví ľudia" odráža pyramídu alebo pavučinu, ktorá spája kultúrne rozdiely do jednej identity. Zlúčila kultúry, skladajúce sa zo všetkého, čo nás definuje ako Európanov - viacjazyční ľudia so širokým spektrom sociálnej kostry a dobrej viery systému. Ostro predstavované v obrazoch Nicolety Jutky sú tváre našej mládeže. Veľké, intenzívne pôsobiace mladé tváre, ktoré pripomínajú motívy pop-artu a manga. Čo je mladosť? Kým budeme v budúcnosti? Otázky, na ktoré sa snaží nájsť pozitívnu odpoveď aj napriek rozporom a konfliktom, ktoré vidí autorka pri cestovaní medzi východom a západom.
Nicoleta Jutka pracuje hlavne v jej ateliéri v Bedburgu v Nemecku. Tiež založila Ateliér Jutka - "umeleckú školu pre AH" v meste Bedburg, ktorú spravuje a tiež tu vyučuje umenie od roku 2010.

Autorove diela


Meine V?gel I.

Noví ľudia