Celesztin Pallya

1864 - 1948
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1864
Miesto narodenia: Genova

Maliar. Študoval vo Viedni, Mníchove a skončil v Budapešti. Jeho učiteľmi boli I. Allemand, Leitz, Gyula Benczúr. Študijné pobyty absolvoval v Taliansku a Nemecku. Maľoval hlavne žánrové maľby malých rozmerov, stal sa známym hlavne vďaka trhovým výjavom. Vystavoval v Műcsarnoku v 1891, v Salóne Kálmána Könyvesiho v roku 1906 a 1911. Jeho diela sa nachádzajú v najvýznamnejších muzeálnych zbierkach v Maďarsku.

Autorove diela


Dievča v šatke