Szilagyi Jolan

1895-1971
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1895
Miesto narodenia: Maďarsko

Maliarka Jolan Szilagyi sa narodila v Maďarsku v roku 1895, zomrela v roku 1971.
Maďarská maliarka a grafička. Študovala dva roky na Vysokej škole umeleckopriemyselnej, na Katedre textilu. Potom pokračovala v štúdiu vo voľnej škole u Karola Kernstoka a József Rippl Rónaia. V rokoch 1917 - 1918 pôsobila v Nagybányi. V roku 1918 založila spolu s Mihályom Bíróm Úniu grafikov. Vydala sa za Tibora Szamuelyho v 1919. Počas sovietskej republiky pracovala vo voľnej umeleckej škole v Nyergesújfalva, ktorú viedol Károly Kernstok. Po páde režimu opustila krajinu. Po Viedni, Taliansku, Berlíne a Weimare pracovala v Sovietskej Únii, vrátila sa až v 1946. Pred revolúciou vystavovala svoje portrétne diela, krajinomaľby a žánrové maľby v Národnom salóne. Po návrate, od roku 1950 vystavovala doma i v zahraničí. Jej politicky ladený album karikatúr bol vydaný v roku 1959. V Maďarskej národnej galérii mala výstavu svojho životného diela v roku 1969. Jej práca bola vyznamenaná Munkácyiho cenou a obdržala Zlaté vyznamenanie za životné dielo.

Autorove diela


Zátišie s ovocím