Lea Mrázová

1906 – 1995
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 9.11.1906
Miesto narodenia: Moštenica

Najlepšie tvorivé obdobie Ley Mrázovej sú roky 1935 – 1938. Nepríliš sústavné, skôr náhodné a nesystematické maliarske školenie bolo v jej prípade skôr výhodou: ponechalo nezviazaný jej prirodzený maliarsky inštinkt. Prejavil sa predovšetkým vo figurálnych kompozíciách i zátišiach neortodoxnými zostavami dekoratívnych harmónií farebných zostáv i myšlienkovo neodvodenými presahmi do senzuálnej symboliky (Plodnosť, 1938; Perníkové dievča, 1938). Narodila sa 9. 11. 1906 v Moštenici pri Banskej Bystrici, zomrela 11.1.1995. Študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1925 – 1927 na Filozofickej fakulte KU v Prahe, potom na UK v Bratislave, súčasne na maliarskych školách Vejrycha v Prahe a G. Malého v Bratislave, 1937 na Ukrajinskej akadémii výtvarného umenia v Prahe a 1947 na Académie des Beaux Arts v Paríži. V roku 1930 – 1934 pomocná, 1934 – 1939 zodpovedná redaktorka Živeny v Martine, od 1939 pôsobila v slobodnom povolaní v Bratislave, 1950 – 1951 externá lektorka dejín francúzskej literatúry na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity. Bola príslušníčkou výraznej Generácie 1909 v slovenskom výtvarnom umení, stála však na vlastných umelecko-názorových pozíciách, jej diela sa vyznačujú osobitým rukopisom a koloritom. Výtvarnému umeniu sa venovala už ako redaktorka Živeny, do ktorej kreslila portréty umelcov. Sústavnejšie sa maliarstvom zaoberala od 1937, orientovala sa najmä na portrétnu tvorbu, vytvorila galériu podobizní osobností umeleckého, najmä divadelného života. Súčasťou jej tvorby boli aj zátišia, krajinomaľby, figurálne kompozície, folklórne a pracovné motívy. Pod vplyvom študijného pobytu v Paríži obohatila svoju tvorbu monumentálnymi dielami, nástennými gobelínmi a art protismi.
Z literatúry: Váross, M.: Lea Mrázová. Trnava 1944; Güntherová-Mayerová, A.: Lea Mrázová. Bratislava 1948.

Autorove diela


Kytička

Dievča

Kytica

Kytica

Kytica

Portrét pani Viceníkovej

Kvety

Kytica

Kytička

Kvety

Zátišie

Zátišie

Sediaci akt

Kytica

Kvety vo váze II.

Kvety vo váze III.

Kvety v košíku

Zátišie

Kvety vo váze