Josef Jambor

1887-1964
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.10.1887
Miesto narodenia: Pohledec na Morave

Jozef Jambor sa narodil 29. októbra 1887 v Pohledci na Morave. Bol maliarom a grafikom. Žiakom pražskej akadémie na špeciálke u prof. Švabinského.

V roku 1915 sa Jozef Jambor stal predsedom spolku akademického študentstva (až do roku 1918). V roku 1917 sa oženil s Jozefínou Markalousovou. Jambor dokončil štúdiá v roku 1919, kedy sa stal grafikom. Je zaraďovaný do povojnovej generácie ako grafik, aj keď sa tejto profesii takmer vôbec nevenoval. Viac Jambora lákali olejomaľby, obzvlášť potom krajinárske motívy. Dôvodom zmeny umeleckého zamerania bola reakcia na prvú svetovú vojnu. Strach zo zničenia slovenskej krásy krajiny. Preto sa stal krajinárom.

Do roku 1923 sa venoval hľadaniu inšpirácie cestovaním po povojnovej Európe. Navštívil Juhoslávii, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Belgicko a ďalšie krajiny. Roku 1923 usporiadal výstavu týchto obrazov. Tieto cesty ho však uistili o tom, že česká krajina je najkrajšia. v roku 1927 sa Jozef Jambor rozišiel so svojou manželkou a odsťahoval sa z Bratislavy do Nového Mesta na Morave. Po výstave Súdobé kultúry v Brne v roku 1928 sa Jozef Jambor stal známym a tiež obľúbeným maliarom. V tridsiatych rokoch a po druhej svetovej vojne sa s obľubou venoval nielen maľbe krajiny, ale aj maľbe húb. V roku 1931 sa Jozef Jambor trvalo odsťahoval do Tišnova, kde sa znova oženil.

V roku 1946 dostal moravskú zemskú cenu pre výtvarné umenie. V roku 1957 mu udelilo mesto Tišnov ocenenie Čestný občan mesta. Pri oslave 75. narodenín v roku 1962 sa Majstrovi Jamborovi dostalo čestného titulu zaslúžilý umelec. Jozefa Jambora niekedy prezývali "Maliar Vysočiny", pretože inšpiráciu čerpal prevažne okolo svojej chalupy na Blatinách na Vysočine (Českomoravská vrchovina).

Josef Jambor zomrel 17. septembra 1964 ako jeden z veľkých, najosobitejších maliarov Vysočiny. Dom, v ktorom býval bol pomenovaný ako "Jamborov dom". V roku 1996 bol novo zrekonštruovaný a presťahovala sa sem stála expozícia jeho obrazov, ktoré venoval Tišnovu.

Autorove diela


Zimná nálada

Daždivá nálada