Jozef Teodor Mousson

1887-1946
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 15.12.1887
Miesto narodenia: Högyészy (Maďarsko)

Teodor Jozef Mousson sa narodil 15. decembra 1887 v Högyészy v Maďarsku, zomrel 6. novembra 1946 v Trenčíne.

Jozef Teodor Mousson, maliar a umelec, spojil 33 rokov svojho života s Michalovcami. Dokonca získal prívlastok „maliar zemplínskeho slnka a ľudu". V rokoch 1905-1909 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. E. Ballo). Roku 1910 dostal štipendium od spolku výtvarných umelcov Művészház, následne v roku 1911 absolvoval krátky pobyt v umeleckej kolónii v Nagybányi. Od roku 1911 žil trvalo v Michalovciach. Do roku 1919 pôsobil ako učiteľ, v rokoch 1919-1930 ako výtvarník v slobodnom povolaní. V roku 1931 sa presťahoval do vily v Hrádku neďaleko Michaloviec, ktorú mu zdarma prenajal obdivovateľ jeho tvorby gróf Sztáray. Svoju tvorbu často konzultoval s už celoeurópsky uznávanou maliarkou Annou Lesznaiovou- rodáčkou z blízkeho Nižného Hrušova (1885-1966), s ktorou v tamojšom hrušovskom kaštieli vytvára viacero kvalitných prác pod vplyvom jej francúzskeho surrealizmu (Hrušov I., Hrušov II., Pri hrušovskej cerkvi - 1929-1930). V roku 1942 ochrnul na celej ľavej strane tela na základe krvácania do mozgu. Kvôli priblíženiu sa vojnového frontu, zhoršením Moussonovho psychického stavu sa celá rodina sťahuje do Bratislavy (1944) a následne k synovi do Trenčína, kde J. T. Mousson zomiera. Bol členom Kunstvereinu a Jednoty výtvarných umelcov Slovenska. Napriek tomu, že jeho tvorba prešla určitými fázami, Mousson sa sústredil predovšetkým na efektné rozprávačstvo obrazov mestských trhov, zvykoslovných scén i pracovných žánrových motívov. Jeho paleta je prestúpená žiarivými pigmentmi. Farbu nanášal na plátno rýchlymi ťahmi štetca. Postupom času vytvoril autorsky príznačnú kompozíciu s centrálne umiestnenou skupinou krojovaných ženských postáv v pohľade od chrbta (Trh v Michalovciach, okolo roku 1910; Námestie v Michalovciach s povozmi, 1915; Ulica v zime, 1917; Novembrový trh, 1917; Trh pod veľkým šiatrom, 1920; Na trhu v zime, 1922; Na trhu pred kostolom, okolo 1925). Moussonova maľba vrcholí až v závere 20-tych a v polovici 30-tych rokov, čerpajúca z bohatstva zemplínskeho folklóru. „Teodor Jozef Mousson bol už za života jednoduchými ľuďmi označovaný za vďačného, sťaby básnickým prívlastkom „náš maliar Zemplína“, citlivého intelektuála, skvelého maliara.“
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 166).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. T. MOUSSONA NA AUKCIÁCH DARTE:
27 000 € - Zo starých Michaloviec. Rok 1923. Olej na plátne, 60x75 cm. (Darte -27.6.2010)
20 000 € - Pri hrušovskej cerkvi. Olej na kartóne, 41x50 cm. (DARTE - 14.3.2010)
16 000 € - Na trhu. Olej na plátne, 1932. 77x 83 cm ( DARTE - Zimná aukcia 4.12.2011 )
15 000 € - Michalovské trhy. Rok 1935. Olej na plátne, 48x70 cm. (DARTE - 4.10.2009)
12 000 € - Grófka Sztáray na prechádzke. Olej na plátne, 58x73 cm. (DARTE - 29.11.2009)
280 000 Sk - Priedomie s perinami. Olej na plátne, 50x71 cm. (DARTE -10.6.2007)
225 000 Sk - Trh. Olej na kartóne, 35x48 cm. (DARTE - 15.6.2008)

Autorove diela


Unavená

Domáca prezentácia

Zasnená

Gazda

Meštianka

Učiteľka II.

Direktor

Žena v šatke

Smútiaca

Dievča s baretkou

Čiernovláska

Dievča v šatke

Študentka

Portrét muža

Irena

Portrét Anny Lesznai

Zamyslená

Portrét ženy

Gazdiná

Na trhu

Pred spaním

Pri čítaní

Žena so šatkou

Učiteľka

Driemajúca

Portrét Jakuba Moára

Pohľad na školský dvor

Ostrihaná

Študentka

Rabín

Profesorka

Anna Lesznai v hrušovskom parku

Leto v záhrade

Na trhu

Štúdia

Na jesennom trhu

Pod šiatrami

Kostol

V čerešňovom sade

Zo Zemplína

V čerešňovom sade

Na okraji lesa

Pod hrádkom

Les

Interiér

Pred kostolom

Štúdia

Sediaca

Pred kostolom

Les

Interiér

Na trhu

Pred domom

Jar na poli

Štúdia

Štúdia

Na palube

Z trhu

Štúdia

Na trhu

Krajina so stromami

Pri rieke

Prístav Torbolo

Pri rieke

Michalovské trhy

Letná krajina s figurálnou stafážou

Krajina

Priedomie

Cesta s divými makmi

Koše so slivkami ( Na trhu )

Sečovce

Maky pri ceste

Michalovské trhy

Novembrový trh

Priedomie

Čítajúca

Kvetinový trh

Na trhu

Pred kostolom

Žena v žite

Kapustový trh

Na trhu

Sediaca

V interiéri

Na trhu

Grófka Lesznai na plenéri

Na trhu

Zimná dedina

Grófka Lesznai na plenéri

Na trhu

Po kapurkovej

Na trh v zime

Včelárka

Zo starých Michaloviec

Chudáci

Gajdoš

Pri hrušovskej cerkvi

Na vychádzke

Grófka Sztáray na prechádzke

Michalovské trhy

Na trhu

Z kostola

Pri voze I.

Pri voze II.

Pri michalovskom kaštieli