Isidor Kaufmann

1853 - 1921
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 22 marec 1853
Miesto narodenia: Arad ( Rumunsko )

Isidor Kaufmann bol rakúsko-maďarský maliar a hlavne maliar židovských tém. Narodil sa v Arade (dnešné Rumunsko). V roku 1876 odchádza z rodného mesta do Viedne, kde sa uchádzal o štúdium na akadémii. Jeho ambície však zostali nenaplnené a tak hľadal možnosti výtvarného vzdelávania inde. Nastúpil do školy Josefa Mattäusa Aignera, ktorý ako prvý rozpoznal Kaufmannov talent a už vtedy mu predpovedal veľkú slávu ako maliarovi žánrových scén a portrétistovi. Koncom storočia sa v jeho tvorbe začínajú objavovať portréty rabínov a žiakov ješív, ktorými vytvoril akýsi židovský typ portrétu. Postavy zachytené v tradičnom odeve (kroji) s atribútmi ich náboženstva sú zväčša situované pred rituálne textílie s nápismi v hebrejčine. Sugestívne podobizne, reagujúce na moderné princípy maliarskeho prejavu možno považovať za akési "židovské ikony", zastupujúce vnútorný svet jednotlivca, pričom svojimi duchovnými princípami sú zrozumiteľné pre širší okruh vnímateľov, nezávisle na rodinnej či regionálnej príslušnosti portrétovaného. Výskyt takýchto malieb bol podmienený vzrastom významu židovstva ako viery v živote umelca, čo ho podnietilo k cestám po Rakúsko-Uhorsku (navštívil aj dnešné Slovensko), Morave, Ukrajine a Poľsku za účelom spoznávania kultúry Židov. Kaufmann tvoril to, čo preslávilo jeho "nežidovských" súčasníkov - žáner, históriu a portrét - no všetko vo vtedy nepolularných židovských reláciách. Na jeho portrétoch sa objavujú motívy zo starých tkanív, zlatnícke práce uchovávané v židovskom múzeu, rovnako ako poklad z Nagyszentmiklósu na Paczkovych dielach či sedmohradské výšivky na Huszkových akvareloch. V podstate to bola viera a náboženstvo, ktoré vyprofilovali jeho štýl, vďaka nim prekonal bežné salónne žánre a posunul portrétnu tvorbu do nových rovín reprezentácie. Podľa Richarda Cohena Kaufmann "odhaľoval vnútorného ducha východoeurópskych Židov cez ich každodenný život a prenasledovania. Jeho obrazy tiež ukazujú a citlivo zhodnocujú ľudský život v gete, ktorý vykreslil so zmyslom pre detail a emócie" (Jewish Icons. University of California Press, 1998, s. 173). Z literatúry: Ileana-Rodica Dinculescu: "Teme în pictura unor artişti evrei din Europa Modernă (până la mişcarea de avangardă)" ("Themes in the Art of Jewish Painters in Modern Europe- Before the Avant-Garde Movement").
ZDROJ: Soga.sk