Roman Vaček

Zobraziť signatúry

Roman Vaček má 22 rokov. Vo voľnom čase sa venuje umeniu, kresbe, maľbe a modelovaniu.
Chodí na základnú umeleckú školu . Umenie ho baví a napĺňa.