Anastázia Miertušová

Zobraziť signatúry

Anastázia Miertušová sa narodila 15. apríla 1927 v Telgárte. V rokoch 1949 až 1953 študovala pod vedením Ľudovíta Fullu na bratislavskej Vysokej škole múzických umení, navštevovala aj Prírodovednú fakultu Univerzity Komenského. Výtvarníčka sa venovala maľbe, úžitkovej grafike i geometricky nefiguratívnej plastike. V roku 1971 získala cenu Zväzu slovenských výtvarných umelcov za nové tendencie v maľbe, v roku 1977 odmenu za novú technológiu v monumentálnej tvorbe. Vystavovala najmä v rámci hnutia Kompozícia, neskôr sa pripojila ku skupine Klubu konkretistov. Jej tvorbu môžu vidieť návštevníci Slovenskej národnej galérie či Galérie mesta Bratislavy, mnohé jej diela sú v súkromných zbierkach na Slovensku a aj v zahraničí. Pomáhala pri zakladaní Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave. Bola manželkou výtvarníka Mariána Čunderlíka, žila v Bratislave.Zomrela vo veku 75 rokov v roku 2002.

Autorove diela


Dievča