Meissen - porcelán

Zobraziť signatúry

Až do konca 17. storočia sa hrnčiari v Európe usilovali objaviť tajomstvo výroby porcelánu. Pravý čínsky porcelán vyrábaný v Číne už od 9.soročia priťahoval záujem mnohých panovníkov. Jeho výrobná technológia bola však tabu. Tento dovážaný porcelán dostal v 16. storočí pomenovanie „ kraak “, odvodený od názvu portugalských lodí / karaka /, ktoré Holanďania začali prepadávať na ich plavbe do Európy, aby sa zmocnili nákladu čínskeho porcelánu z dynastie Kchang-si / 1662 – 1722 /. Aj na základe tejto skutočnosti sa podarilo odhaliť jeho technológiu alchymistovi Johanovi Bottgerovi v laboratóriu na kráľovskom zámku v Meissene. Od roku 1713 Meissenský porcelán expedovali do celej Európy. V ostatných krajinách začali vyrábať tvrdý porcelán až o 50 rokov neskôr, keď sa podarilo odlákať niekoľkých robotníkov z Meissenu do iných manufaktúr. Tým, že je tento porcelán prvým porcelánom vyrobeným v Európe, pokladá sa súčasne po čínskom porceláne aj za najvzácnejší. Typickou značkou pre meissenský porcelán sú modré prekrížené meče. Rozdiel značenia je v historickom dátovaní jednotlivých kusov porcelánu. Meissenský porcelán sa vyrába aj v súčasnosti.

Autorove diela


Váza Meissen