Edita Maxonová

1934-2008
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Košice

Sochárka tvorila doma, i v zahraničí. V roku 1997 ju zaradila Arizonská univerzita v rámci programu Ženy sveta medzi 600 výtvarníčok sveta. Tvorba Edity Maxonovej sa začala na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením profesorov R. Pribiša a J. Kostku. Neskôr k nej pridala poznanie svetových trendov a tvorila nefiguratívne, konštruktivistické a geometrické diela, ktoré časom obohacuje farbou, figúrou a svetlom. Je jednou z prvých umelkýň na Slovensku, ktorá využila vo svojej tvorbe fenomén svetla na plastikách s fosforeskujúcimi nátermi. Tvorí prevažne monumentálne plastiky v architektúre, pre interiéry a exteriéry a environmentálne inštalácie.

Autorove diela


Oslava úvodných tónov

Dievča

Busta Karola Kálaya

Dievča