Zuzana Roškoványiová

1979
Zobraziť signatúry

Zuzana Roskoványiová je súčasnou košickou autorkou s charakteristickým citom pre farebné videnie sveta. Dominantné postavenie v jej tvorbe patrí uliciam rodného mesta, krajinám, koňom i abstraktným maľbám v avantgardnom poňatí. Už od mala sa pohybovala v umeleckom prostredí, keďže jej otcom bol Štefan Roskoványi, uznávaný akademický maliar. Zuzana študovala výtvarnú výchovu a dejepis na Prešovskej univerzite. Po nečakanej smrti otca sa primkla ešte bližšie k maľbe - umelecká tvorba jej tak pomáhala vyjadriť pocity. V prácach Zuzany Roskoványiovej má nezastupiteľné miesto farba, s ktorou sa nebojí experimentovať.

Autorove diela


Vo víre života