Ladislav Mednyánszky

1852-1919
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 23.4.1852
Miesto narodenia: Beckov

Ladislav Mednyánszky sa narodil 23. apríla 1852 v Beckove, zomrel 17. apríla 1919 vo Viedni.

Po pohnutom detstve, neustále bojujúc so slabým zdravotným stavom, v rokoch 1863-1865 súkromne študoval u rakúskeho maliara T. Endera. V rokoch 1872-1873 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. A. Strähuber). Neustále cestoval medzi Ženevským jazerom a Mníchovom, kvôli zdravotnému stavu. V rokoch 1873-1875 študoval na École des Beaux-Arts v Paríži. V Paríži pôsobil do roku 1878 v prenajatom ateliéri na Montmartre a potom ešte v období rokov 1889-1892 a 1896-1897. Roku 1875 vystavoval na parížskom Salóne. Následne absolvoval prvý pobyt v Barbizone s O. Redonom, L. Páalom a K. Bodmerom. V roku 1876 strávil leto v Strážkach. Na jar v roku 1877 navštívil prvýkrát Szolnok. V rokoch 1878-1879 absolvoval študijnú cestu do Talianska, väčšinu času strávil v Ríme. V roku 1879 sa opäť vrátil na Slovensko. Maľoval v Beckove, Strážkach a Šarišských Jarovniciach, kde sa zoznámil so Szinyeim-Mersem. Na jar roku 1880 navštívil po druhýkrát Szolnok. Odchádza opäť do Talianska. V roku 1882 odišiel do Viedne a vystavoval na medzinárodnej výstave. V rokoch 1884-1887 si prenajal v Budapešti ateliér, pravidelne sa vracal do Beckova a Strážok (na Slovensku bol aj v lete 1888 a 1889). Na jeseň roku 1889 odišiel do Paríža, navštívil aj Barbizon, Normandiu a Bretónsko. V roku 1895 mu zomrel otec a v nasledujúcom roku absolvoval posledný odchod do Paríža. Roku 1897 mal súbornú výstavu v Galérii Georgesa Petita v Paríži. V záverečnej etape tvorby sa usadil v Budapešti, pravidelne chodieval na Slovensko a do Viedne. V roku 1898 sa zoznámil s obchodníkom s obrazmi J. Wolfnerom, ktorý odvtedy umelca finančne zabezpečoval. V roku 1914 odišiel ako dobrovoľník - frontový výtvarník, na ruský a neskôr na taliansky front. Po skončení vojny sa v roku 1919 natrvalo usadil vo Viedni. Roku 1990 Slovenská národná galéria sprístupnila stálu expozíciu umelcovho diela v rekonštruovaných priestoroch kaštieľa Strážky. Počas života sa pravidelne zúčastňoval na kolektívnych prehliadkach v budapeštianskom Műcsarnok.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 156).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL L. MEDNYÁNSZKEHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
250 000 € ( 7,53 mil. Sk ) - Večerná nálada. Rok 1911. Olej na plátne, 165x231 cm. (Darte - 27.6.2010)
230 000 € ( 6,9 mil.Sk ) - Vnútro lesa. Rok 1900. Olej na plátne, 150x200 cm. (Darte - 27.6.2010)
2 150 000 Sk - Železná brána. Okolo 1900. Olej na plátne, 120x200 cm. (Soga, Bratislava)

Autorove diela


Večer

Vnútro lesa

Vnútro lesa

Muž s fajkou

Chlapec v klobúku

Stromy

Večerná harmónia

Potok v lese

Úsvit

V lese

Obojstranný obraz

Stromy

Večerná harmónia

Potok v lese

Portrét otca

Horská krajina

Portrét muža v čiapke I.

Portrét muža v čiapke II.

Portrét oficiera

Dvojobraz

Portrét muža

Pri ohníku v lese

Krajina s plotom

Krajina

Portrét starého muža

Na vychádzke

Pri ohníku v lese

Kvitnúce stromy

Krajina s vodopádom

Čavargoš

Usadlosť

Sediaci chlapec

Konský trh

Pri rieke

Zasnežené končiare

Vojaci v zákope

Kvitnúce stromy

Predjarie

Dvojobraz

Portrét ženy - štúdia

Guvernantka Božena

Kone s povozmi

Kvitnúce stromy

Vojaci

Tajomná krajina s vtákmi

Letná krajina

Tehelňa

Na stráži

Lesná krajina

Lesná cesta

Skicár kresieb - 21 ks

Červený breh

Vojak

Večerná krajina

Večerná nálada (Po jarnom daždi)

Kone s povozom

Vojak s fajkou

Pri oddychu

Vodopád

Zimná horská krajina

Usadlosť

Vojak

Na fronte

Letná krajina

Zimná horská krajina

Na fronte

Stromová alej

Vojaci

Predjarie pod Strečnom

Ležiaci strelec

Krajina pri Drevniku (Spiš)

Vojak

Usadlosť

Krajina po zime

Ležiaci strelec

Predjarie pod Strečnom

Krajina pri Drevniku (Spiš)

Rúbanisko

Vojak

Sediaci

Portrét muža

Portrét chlapca

Domček

Postavy muža

Stanica

Na fronte

Vojak

Tatranská krajina

Vojaci

V Tatrách

Jarná krajina

Junák

Krajina

Močaristý les

Večerná krajina

Nočná krajina

Junák

V prístave

Vojak

Železná brána

Tatry

Večerná krajina

Lesná krajina

Lesná cesta

Močaristá krajina

Súmrak

Tatry

V Tatrách

Pivnica v Tinyi

Zasnežené stromy

Krajina

Jarná nálada

Močaristá krajina

Pohľad na hory

Vŕby

Hmlisté ráno

Krajina s riekou a stromami

Krajina

Beckov

Močaristý les

Krajina

Smútočné udalosti

Na stráži

Jesenný les

Na brehu rieky

Zimná krajina

Pri jazere

Z bojiska

Breh rieky

Strom

Vojak

Močaristá krajina

Večerná krajina pri jazere

Strom

Odraz skaly v rieke

Chlapec z Lendaku

Rybár

Čavargoš

Stromoradie

Štúdia sediacej postavy

Vnútro lesa s potokom

Večerná nálada

Kartári

Hlava tuláka

Pri zbere dreva

Hmlisté ráno

Pochmúrna krajina

Sediaci chlapec

Lesné zákutie