Peter Paul Rubens ( dielňa )

1577 - 1640
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.6.1577
Miesto narodenia: Siegen, Vestfálsko( Nemecko )

Paul Peter Rubens sa narodil 28.6.1577 v rodine úspešného Antverpského protestantského advokáta vo Vestfálskom mestečku Siegen ( Nemecko ). Dva roky po otcovej smrti ( 1589 ) sa Rubens a jeho matka vrátili do Antverp, kde prestúpili na katolícku vieru. Náboženské motívy patrili v jeho neskoršej práci k tým najvýznamnejším. V Antverpách ho jeho matka dala do školenia k najlepším miestnym maliarom. V roku 1600 odišiel do Talianska, kde pôsobil ako dvorný maliar pre mantovského vojvodu Vincenza Gonzagu. Rubens navštívil Benátky, Rím a Janov, študoval tu antické umenie a učil sa napodobňovaniu diel talianskych majstrov. Jeho štýl bol v tej dobe silne ovplyvnený Tizianom. Po smrti matky ( v roku 1608 ) sa Rubens vrátil do Antverp. O rok neskôr sa oženil s Isabelle Brantovou. Jeho obrazy - Stavanie kríža (1610) a Snímanie z kríža (1611 - 1614) pre miestnu katedrálu panny Marie, ho zaradili medzi najuznávanejších flámskych maliarov. Mnoho zákaziek dostal od francúzskeho kráľovského dvora, medzi nimi aj na sériu alegorických obrazov zo života Márie Medicejskej (teraz sú umiestnené v Louvri). Pre spracovanie veľkého množstva zákazok ktoré dostával, vytvoril v Antverpách dielňu, v ktorej s ním pracovali jeho žiaci. Z nich sa mnohí neskôr preslávili ako napríklad Anthonis van Dyck. V rokoch 1621 až 1633 sa Rubens aktívne zúčastňoval na mnohých diplomatických rokovaniach. Španielsky kráľ Filip IV. ho poveril úlohou dosiahnuť zblíženie Španielska s Anglickom. Rubensovou zásluhou bola 15. novembra 1630 podpísaná mierová zmluva medzi Anglickom a Španielskom. Anglický kráľ Karol I. ho za toto úsilie pasoval na rytiera a bohato obdaroval. V roku 1630 (štyri roky po smrti svojej prvej ženy ) sa znova oženil s šestnásťročnou Helenou Fourmetovou. Rubens mal tri deti so svojou prvou ženou Isabelle a päť detí s Helenou. Najmladšie dieťa sa narodilo osem mesiacov po jeho smrti. Rubens zomrel vo veku 63 rokov 30. mája 1640 v Antverpách ( Belgicko ) a je pochovaný v kostole sv. Jakuba v Antverpách.

Autorove diela


Mojžiš a Eleazár ( Mojžiš a medený had )