Andrej Kováčik

1889 - 1953
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11. 5. 1889
Miesto narodenia: Budapešť

V Budapešti narodený výtvarník Andrej Kováčik vyštudoval na miestnej Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Zemplényiho, Szinyei-Merseho a Iványi-Grünwalda. Počas prvej svetovej vojny pôsobil ako maliar na fronte. V tvorbe sa venoval maľbe aj ilustrácii. Jeho diela boli vystavené v Budapešti, Bratislave, Mníchove, New Yorku, Štokholme i Varšave. Umelec zomrel v Bratislave 17. 2. 1953.

Autorove diela


Ždiarska vidla