Molly Marlinová

Zobraziť signatúry

Patrila ako väčšina výtvarníkov v Košiciach tiež k tým, ktorí po štúdiách mali občianske povolanie - vyučovala kreslenie na vyššej dievčenskej škole v Košiciach v rokoch 1896 - 1906. Maľovala zátišia, akvarely, venovala sa grafike a všetky techniky predstavila na výstavách v Košiciach, ktoré boli najmä od konca 19. storočia častejšie. Marlinová vystavovala v r. 1898, 1902, 1903, 1906 na kolektívnych výstavách východoslovenských výtvarníkov.