David Teniers (II)

1610 - 1690
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 15.12.1610
Miesto narodenia: Antverpy

Holandský maliar David Teniers mladší sa narodil 15. decembra 1610 v Antverpách. Vyštudoval Umenie pod vedením svojho otca Dávida Tenierse staršieho a v roku 1632 sa stal majstrom Maliarskeho Cechu. V roku 1637 si vzal Annu Brueghelovou za ženu, dcéru Jana Brueghela staršieho , pričom garantom ich manželskej zmluvy bol osobne Peter Paul Rubens.
V roku 1644 sa Teniers stal dekanom Antverpského Maliarskeho Cechu a maľoval pre celú radu významných zákazníkov, medzi inými aj pre princa Viliama Oranžského i španielského kráľa Filipa IV. V roku 1651 sa Teniers usadil v Bruseli, kde bol dvorným maliarom arcivojvodu Leopolda Wilhelma. Svojou slávou sa Teniers vyrovnal Dyck Rubensovi.

Teniers sa venoval maľovaniu žánrových výjavov .Bol aj vyhľadávaným aj vysoko uznávaným maliarom i znalcom umenia. Namaľoval úlohy celú Radu krajiniek, portrétov i obrazov s náboženskými aj alegorickými námetmi. Jeho tvorba ovplyvnila aj nastupujúcu generáciu maliarov, Teniersove obrazy sa nachádzajú v mnohých významných zbierkach šľachticov po celej Európe.
Teniers bol tiež významným obchodníkom s umením, napríklad v rokoch 1650 - 1655 niekoľkokrát navštívil Anglicko, kde nakupoval obrazy pre grófa Fuensalda?u, ktory bol poručíkom miestodržiteľa Leopolda Wilhelma.
V Antverpách založil maliarsku školu . Táto akadémia umenia bola slávnostne Otvorená 26. januára 1663. V roku 1680 mu bol udelený Šľachtický titul.
Teniers zomrel 25. apríla 1690 v Bruseli.

Autorove diela


Pri ošetrení