Castiglione Dezider

Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1924
Miesto narodenia: Hlohovec

Castiglione sa narodil v roku 1924 v Hlohovci, v rokoch 1945 až 1948 študoval na oddelení výtvarnej výchovy pri SVŠT, neskôr Prírodovedeckej fakulte a nakoniec Pedagogickej fakulte UK. U svojho učiteľa Jána Mudrocha bol v rokoch 1949 až 1953 asistentom na Vysokej škole výtvarných umení. Od roku 1954 sa sústredil na výtvarnú tvorbu pre architektúru.

Ako prvý na Slovensku skúšal sklobetónovú techniku, ktorú je od roku 1971 vidieť na budove Farmaceutickej fakulty UK. Medzi prvými uplatnil aj sklenú mozaiku, napríklad na internáte VŠP v Nitre. Medzi jeho významné diela patrí i mozaika na kúpalisku v Ružovej doline v Bratislave či vitráž obradnej siene na Slavíne.

V rokoch 1977 - 1979 bol vedúcim oddelenia monumentálneho maliarstva na VŠVU. Svoje práce vystavil aj na niekoľkých samostatných či kolektívnych výstavách, v roku 2002 vydal knihu Zomrieť v San Franciscu.