Dana Čellárová

1989-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 15.01. 1989
Miesto narodenia: Žilina

Svoje výtvarné nadanie začala ukazovať už od útleho veku, za veľkej podpory rodičov. Vyštudovala základnú umeleckú školu v Žiline. Strednú umeleckú školu v Trenčíne, odbor Propagačné výtvarníctvo. A dva roky v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela, odbor Slovenský jazyk a literatúra a výtvarné umenie. Potom stratila chuť venovať sa umeniu a odišla do Trnavy študovať Verejnú správu na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda. V súčasnosti sa opäť vracia do Banskej Bystrice, dokončiť si výtvarné umenie, pretože v tom opäť našla význam svojho života. Taktiež sa pripravuje na vernisáž, ktorú bude mať tento rok. Najviac sa venuje olejomaľbe krajín, krajín so surrealistickými motívmi, inšpirované od Dalího, olejomaľbe zvierat a indiánov, ktorými je fascinovaná. Síce nie je veriaca, ale začala maľovať aj olejomaľby s náboženskými motívmi ako sú siluety anjelov, či modliace sa ruky. Donedávna obrazy darovala rodine a známym. No od konca roku 2012 obrazy úspešne predáva a preto na sebe pracuje stále viac a snaží sa namaľovať všetko, čo po nej zákazníci chcú, samozrejme s jej rukopisom, štýlom maľby a vlastným videním bežných, či nadprirodzených, alebo nereálnych vecí.