Soňa Makarová

Zobraziť signatúry

V období rokov 1848 - 1918 žili a tvorili v Košiciach maliari a grafici, spomedzi ktorých sú niektoré ich mená laickej verejnosti menej známe alebo úplne neznáme. Boli aj výtvarní umelci, ktorí vytvorili diela s námetom Košíc, hoci v nich nežili, dokonca autori vedút Košíc ich vytvorili len podľa ústneho opisu. Dvanásteho októbra sme uverejnili pod týmto titulkom článok o šiestich maliaroch, s menami ktorých sa čitatelia azda ani nestretli. Pripomíname, že Košice 19. storočia nemali taký výtvarný život ako veľké centrá a ani takého konzumenta. Prvá výstava bola v Košiciach v roku 1846 v rámci priemyselnej výstavby. Košice sa stali centrom výtvarného diania v druhej polovici 19. storočia najmä zásluhou rodiny Klimkovičovcov.