Zdzislaw Twardowski

Zobraziť signatúry

Zdislav Twardovsky študoval na Fakulte výtvarného umenia na Univerzite Marie Curie Sklodowskej v Lubline. Diplom v odbore maľby získal v roku 2002. Venuje sa maľbe , kresbe a grafike. Rovnako rutinérsky zvláda krajinomaľbu , mestské motívy, ako aj zátišia. Bol účastníkom mnohých medzinárodných plenérov. Jeho obrazy sa nachádzajú v zbierkach v Poľsku i za hranicami.

Autorove diela


Prístav

Pri dedine

Pri dedine

Prístav

Prístav

Pri dedine