Ľudovít Pitthordt

Zobraziť signatúry

Narodil sa 22. 7. 1860 v Pezinku, zomrel 10. 1. 1946 v Bratislave. Navštevoval ľudovú školu, gymnázium a učiteľský ústav v Trnave, medzitým sa tri roky učil u kamenára a štukatéra A. Bochinského vo Viedni, 1900-1 študoval maliarstvo v Mníchove (prof. Gröber, Weinholt, F. Kaufmann). Pôsobil ako vychovávateľ v Podunajských Biskupiciach, 1886-1914 učiteľ, potom slobodný umelec a reštaurátor v Bratislave. Už počas štúdií na učiteľskom ústave sa venoval kresleniu a maľovaniu. V čase vojenskej prezenčnej služby v Budapešti sa zoznámil s karikaturistom K. Linckom, ktorý podporil jeho záujem o maliarstvo. Absolvoval viaceré študijné cesty po Nemecku, Taliansku a Francúzsku. Venoval sa aj reštaurovaniu renesančných a barokových obrazov. V jeho obrazoch je trvalá polarita medzi sklonom k idealizácii a úsilím o prosté a pravdivé videnie vecí. Podstatnú časť jeho tvorby zastupujú portréty a rozsiahla je aj jeho krajinárska tvorba. Z literatúry: Slovenský biografický slovník, IV. zv., M-Q, str. 475.

Autorove diela


Ležiaca

Akt