Veronika Simonová

Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 06.04.1982
Miesto narodenia: Kráľovský Chlmec

Bakalárske a magisterské štúdium ukončené na Fakulte Umení TU v Košiciach v ateliéri prof. Rudolfa Síkoru. Erasmus študijný pobyt na Academia di Belle Arti L'Aquila v Taliansku. Finalista súťaže maľba roka Nadácie VÚB 2009.