Gustáv Lerchner

Zobraziť signatúry

Tento maliar pôsobil v Bratislave a maľoval zväčša v impresionistickom duchu krajiny z okolia a pohľady na jej historickú časť. Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené v majetku Galérie mesta Bratislavy. Narodil sa 17. 11. 1886 v Bratislave, dátum a miesto úmrtia nie sú známe. Študoval dekoratívne maliarstvo na Umelecko-priemyslovej škole v Budapešti, 1919 – 1923 na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Z literatúry: Biografický slovník, III. zv., s. 391. Martin 1989; Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců I.-II. Praha 1947; Thieme, U., Becker, F., Volmer, H.: Allgemeines lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 1907-1950; Saučin, L.: Slovenské maliarstvo, sochárstvo a grafika 1900-1948. In: Slovensko - Kultúra 4. 1. časť. Bratislava 1979, s. 853-871.