Šimon Letzter

1840-1911
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 14.2.1840

Šimon Letzter bol hlavne fotograf (14.2.1840 Šarišské lúky - 8.7.1911 Košice). Učil sa v Segedíne u rabína Leopolda Löwa. Ako 16 ročný prišiel do Košíc a stal sa fotografom. Jeho ateliér, zriadený na Hlavnej ulici vo dvore "Halmi" sa stal známym nie len v Košiciach, ale po celej krajine, aj vo Viedni. Fotografoval aj cisára Františka Jozefa I. Dostal objednávky aj od maďarskej vlády. Bol vynikajúcim obchodníkom. Od roku 1880 pôsobil aj ako obchodný prísediaci župného súdu. Za zásluhy v hospodárskom živote a v Obchodnej a priemyselnej komore dostal v roku 1906 Zlatý záslužný kríž s korunou. Bol členom mestského zastupiteľstva, funkcionárom židovského náboženského spolku Chevra Kadisha a slobodomurárskej lôže Resurrexit.