Adolf Liebscher

1857-1919
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11.3.1857
Miesto narodenia: Praha

Adolf Liebscher bol český maliar, príslušník generácie Národného divadla, jeden z najpopulárnejších umelcov 80. a 90. rokov 19. storočia. Brat maliara Karla Liebschera. Vyštudoval v Prahe českou reálku, po nej navštevoval trojročný kurz pre učiteľov kreslenia vo Viedni. Upozornil na seba účasťou v súťaži na výzdobu foyeru Národného divadla, v ktorej dostal druhú cenu a jeho lunety (Melodrama, Operetta, Fraška, Epos, Veselohra, Ballet, Opera a Drama) boli umiestnené na chodbe. Potom strávil niekoľko mesiacov v Taliansku a od roku 1879 bol učiteľom kreslenia na pražskej technike.
Vytvoril celú radu historických výjavov, krojových štúdií (Morava a Slovensko), oltárnych obrazov i dekoratívnych malieb, ako napríklad Senoseč (pro Gröbeho vilu v Havlíčkových sadoch), Valašská Madonna aleboo Žižka pred Kutnou Horou. Bol rovnako plodným ilustrátorom. – napríklad Ottovej publikácie Čechy alebo Šimáčkového sprievodcu Hrady a zámky. Veľa jeho ilustrácií uverejnili i časopisy Zlatá Praha a Světozor. Svoje práce založil na dôkladnom štúdiu a vyjadroval ich efektne, dramaticky živou kresbou.

Autorove diela


Zátišie s knihou

Zátišie s knihou