Elena Lazinovská

Zobraziť signatúry

Elena Lazinovská sa narodila 31. 12. 1903 v Beharovciach, zomrela 25. 9. 2000 v Bratislave. Študovať začala na Akadémii výtvarných umení v Drážďanoch, absolutórium získala na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mallý, Milly, Sokol, Mudroch). Z literatúry: Váross, M. a kol: Slovník súčasného slovenského umenia. Bratislava 1967, nestr

Autorove diela


Tatry

Zlatý dážď

Podvečerná krajina

Krajina

Kytica

Istanbul

Krajina od Liptova

Z Tatier

Večerný kľud