Matěj František Skula

1891 - ?
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 24.2.1891
Miesto narodenia: Brno

Matěj František Skula sa narodil 24.2.1891 v Brne..Bol žiakom J.Horváta, Spaneho a Ferdinanda Engelmullera.Maľoval krajinky z Českomoravskej vysočiny, ale aj zátišia. Absolvoval študijné cesty po Juhoslávii, Slovensku a nakoniec sa natrvalo usadil v Odruvkách pri Brne. Usporiadal desať autorských výstav. Veľa jeho diel ostalo v zahraničí ( Dvorek na hodách, Predjarie, Príboj, Mesačná noc, Zátišie s pomarančami..). Známa je aj jeho knižná publikácia - Kúpeľné listy z Trenčianských Teplic ( 1929 ) s reprodukciami jeho diel.

Autorove diela


Zima

Zima

Lesný potok

Zima