Ágnes Buják

1966-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1966
Miesto narodenia: Želiezovce

V našom neustále sa uháňajúcom svete často zabúdame na veci alebo činnosti, ktoré poskytujú okamžitú dobrú náladu, krásu a rozkoš, ktoré nás môžu zaviesť do zvláštneho, vysnívaného sveta.
Svojimi výtvarnými dielami hľadám vyjadrenie vnútra človeka, čiže hlboko sa ukrývajuceho duchovného sveta. Všetko, čo nie je viditeľné na povrchu, ale v hĺbke je v každom z nás, to niečo pekné, príjemné, pozitívne a nepochopiteľné, čiže to niečo božské. V našom súčasnom zošedivenom, silne materialistickom svete hlboko uzatvorené ľudské mysle sa pokúšajú vyhovieť prísne určeným pravidlám vonkajšieho sveta, robia to zmenou myslenia, korekciou svojich citov, reguláciou správania, vytyčujúc si za cieľ to, aby takto sa stali nezraniteľnými, nepremožiteľnými, alebo jednoducho iba prijateľnými. Málo ľudských myslí a sŕdc ukáže svoju ozajstnú podstatu, myšlienky a city. Dnešné postmoderné umelecké štýly dovoľujú, aby umelci mohli sústredenejšie koncentrovať na vypracovanie jednotlivých individuálnych vrstiev alebo problémov. Ja so svojimi tvorbami cítim potrebu toho, aby šedosť každodennej namáhavej práce ľudí bola odškodnená farebnými, radostnými a predovšetkým pozitívnymi citovými pôsobeniami. Chcela by som, aby vyčarovali úsmev na tváre a teplo zo sŕdc. Aj preto má táto séria obrazov určitú tematiku. Krásu som chcela vyjadriť kvetinovými poľami a romantickými, rozprávkovo-starobylými domčekmi, a pokoj, čiže titulok „zastavme sa na okamih v bezstresovej zóne“, miestami vyžarujúcimi absolútny kľud. Nabíjajúce pozitívne pocity vyvolávam použitím farieb, ktoré v niektorých prípadoch môže pôsobiť ako prechmat, ale mojim priamym cieľom je to, aby obrazy vyvolávali z divákov istú radosť, pocit nabitia a údiv. Popritom zbožňujem farby, kombinujem ich, experimentujem s nimi v rôznych množstvách, práve natoľko, ako ich potrebujem k tomu, aby som určite dosiahla spomínaný účinok. Nie v poslednom rade považujem za dôležité pozmenenie interiérov bytov na individuálnejší, príjemnejší, útulnejší a teplejší, umiestnením niektorých vybraných farebných kompozícií na stenu.

Svoj štýl neurčujem presne, ale viditeľne mali na mňa obrovský vplyv takí velikáni maliarstva, ako Van Gogh, Cézanne, v niektorých prípadoch Monet, čiže impresionisti, alebo Klimt - pre používanie farieb a subjektívneho spôsobu vyjadrenia reality expresionizmus je ten znak štýlu, s ktorým moje tvorby môžu byť v užšej súvislosti. S nadšením pozerám na dokonale vypracované majstrovské diela súčasných maliarov, Lajosa Szkukáleka, Józsefa Szilvu a iných, ktorých duševnú a farebnú tvorbu úprimne obdivujem.
Od môjho útleho detstva obzvlášť ma upútali krásne vypracované, čarovne farebné obrazy, a hľadala som cestu do sveta malieb. Moje prvé hodiny klavíru boli veľmi rýchlo vymenené za kúzlo hodín kresby, a už nikdy nebolo pre mňa otázkou, že ako ďalej. V Leviciach, v dejisku môjho detstva som prekreslila, premaľovala dva cykly výtvarného odboru ľudovej školy umenia. Študovala som na Pedagogickej fakulte v Nitre od roku 1984 do 1989, a nikdy nezabudnem na to dennodenne prežité krásne, významné, ľahunké obdobie plné spomienok pôsobených radosťou z tvorby na katedre výtvarnej výchovy, a túto radosť z tvorby pociťujem aj v súčasnosti stále. Výtvarné tábory, výstavy, skúšky, realizácie absolventských prác znamenali veľkú výzvu, avšak zároveň boli pre mňa aj radostnými úlohami. Odvtedy stále sledujem formy, kompozície a k tomu patriace žiariace farby, nech sa jedná o prírodu, ľudské črty, miesta alebo akékoľvek predmety. Aj so svojimi maľbami by som chcela vyjadriť, že tá všetka krása, ktorú máme vo svojej mysli, nachádza sa aj vo vonkajšom svete, je ju možné pohľada, vyvolať a sformovať na skutočnosť. Pôvodným cieľom mojich malieb je nájsť v podvedomí krásu a rados, vyvolať ich pomocou foriem a farieb viditeľných na obrazoch.

Oblasť tvorby

Mojou prvou vážnejšou prácou bola tapiséria s názvom Hudobníci, ktorú som robila pol roka. Pretože technika vyhotovenia gobelínu si vyžaduje veľa času, hľadala som rýchlejšie techniky. Od roku 2002 sa zaoberám aj vitrážovými kompozíciami, ktoré realizujem metódou Tiffany. Vyplývajúc z mojej kariéry pedagóga ako profesorka anglického jazyka a výtvarnej výchovy, s menšími-väčšími prerušeniami som robila grafiky, maľby s temperou, a od roku 2010 s plným nasadením maľujem olejomaľby.

Výstavy

Moje prvé samostatné výstavy:
Bratislava - 13-15. apríl 2013, /Kultúrny dom Ružinov/,
Bratislava - jún-júl 2013, /Business Lease, Rent-Art Gallery/,
Bratislava - august-október 2013, /Galéria Allen and Overy, Eurovea Centrum 1./
Matúškovo - 8-20. máj 2013, /Výstavná sieň Obce Matúškovo/
Győr - február 2014, /Kaviareň Semiramis/