Aneta Spálová

1993 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 30.8.1993
Miesto narodenia: Nitra

Štúdium

ZŠ s MŠ Horné Obdokovce, výtvarný krúžok

2005 - 2009: Grafika, Maľba, Kresba.
2009 - SOŠ Nitra Cintorínska 4, odbor fotografka, štúdium ukončené v roku 2012.

V okresnej súťaži Amfo 2012 získala čestné uznanie a postúpila do krajského kola, kde získala 3 miesto vo Farebnej fotografii, postúpila do celoslovenského kola. Medzinárodná súťaž Cesofoto 2012 Jihlava.

Výstavy

Samostatná výstava Apríl 2012 Nitra Luminografia a Detský portrét.

Čo vo svojich dielach interpretuje, čo sa v nich odráža

Tvorba je inšpirovaná ľuďmi okolím, ktoré ju ovplyvňuje a vzbudzuje v nej eufóriu tvorivosti.