Ján Hlavatý

(1955 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8.8.1955
Miesto narodenia: Zlaté Moravce

Akademicky školený umelec Ján Hlavatý pochádza zo Zlatých Moraviec. V rokoch 1975 – 1981 navštevoval VŠVU v Bratislave (prof. Želibský). Svoju tvorivosť sústreďuje na maľbu, kresbu a taktiež mozaiku, či enkaustiku. Realizovanými prácami reaguje na osobitosť postmoderných princípov a revoltuje voči dobovej ustrnutosti. Expresívnosť celkovo vyhovovala jeho naturelu, dokonca sám svoje obrazy charakterizuje „ako expresívne s lyrickým podtónom“. Hlavatého doménou sa stáva farebnosť nanášaná rýchlymi pohybmi maliarovej ruky a dôležitou črtou je kompozícia zostavená v harmóniách. Impulzom k abstrakciám i figurálnym scénam sú mu vnútorné pohnútky, emócie a príroda. Samostatne vystavoval v Bratislave, Trenčíne, Dunajskej Strede, Martine, Nitre, Prahe, Viedni, Budapešti, Mníchove, Solúne, Murskej Sobote (Slovinsko). Zúčastnil sa taktiež kolektívnych výstav napr. v Soule, Kyjeve, Londýne, Paríži, či Káhire.

http://www.danubiana.sk/sk/exhibitions/tanec-s-farbami
http://www.janhlavaty.sk/index.files/O_Autorovi.htm