Ivan Stubna

1926 - 1994
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 6. jún 1926

Ivan Štubňa (Peter Ivan) (* 6. jún 1926, Hiadeľ - † 20. máj 1994, Martin) bol grafik, výtvarník, výtvarný redaktor.

Študoval na Učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici (1940-1944). Žil a tvoril v Martine.
Ivan Štubňa je v kontexte moderného slovenského výtvarného umenia vnímaný ako člen legendárnej skupiny galandovcov. V jeho bohatom archíve nájdeme maľby, grafiky, kresby, litografie, serigrafie, drevorezby.

Ako každý umelec, bol viac dieťaťom ako dospelým mužom, hoci sa tak tváril. Zakladal si na perfektne odvedenej práci a ťažko znášal, ak niekto zradil jeho dôveru. Príchod do Martina, kde strávil I. Štubňa celý svoj život, bol pre neho z viacerých dôvodov veľmi poučným a formujúcim momentom. Vynikal jeho kresliarsky talent, ovplyvnený tvorbou E. Zmetáka, s ktorým sa stretol počas štúdia v Bratislave. Vycibrená línia, zmysel pre objem či zachytenie pohybu sa objavujú v kresbách Práčka I - III, Materstvo, na dokonale zvládnutý portrét poukazuje Zázrivanka. Najrozsiahlejšou časťou sú však kresby krajiny a dedín s ľudovou architektúrou.