Viera Kraicová

1920 - 2012
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1920
Miesto narodenia: Modra

Viera Kraicová sa narodila sa 5. júla 1920 v Modre. V rokoch 1939-1940 učila v Háji pri Trenčianskych Tepliciach. Bola rozhodne najspontánnejšou maliarkou druhej polovice 20. storočia na Slovensku, ktorá sa spoliehala na svoj inštinkt a silu prapôvodnej kreativity.Diela Viery Kraicovej sa vo verejnom obchode s výtvarným umením fakticky nevyskytujú. Pritom sa jedná o významnú predstaviteľku avantgardných maliarskych tendencií šesťdesiatych rokov. Jej tvorba sa v tomto období vyznačovala neustálym napätím medzi lyricko-expresívnou abstrakciou a figuráciou, medzi farebnou škvrnou a krehkou líniou. V rokoch 1940?—?1944 študovala na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (prof. J. Mudroch, M. Schurmann, M. Benka, G. Mallý, E. Lehotský, V. Droppa) a v rokoch 1945?—?1950 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. K. Minář, J. Želibský). V rokoch 1952?—?1955 pôsobila ako asistentka na VŠVU v Bratislave. V roku 1955 začala tvoriť v slobodnom povolaní. V roku 1966 sa presťahovala do Bratislavy, kde žila a tvorila do konca života. Venovala sa monumentálnej a ilustračnej tvorbe, kde získala množstvo ocenení.V roku 1959 sa podieľala na založení Skupiny 4, ktorej členkami boli aj O. Bartošíková, T. Klimová a J. Čihánková. Do roku 1966 realizovali niekoľko významných výstav, ale predovšetkým prešli dôležitú cestu od maľby na realistickej báze k nefiguratívnemu prejavu. Charakteristickými znakmi celej jej tvorby sú kompozície na hranici abstrakcie, maliarska expresia na hranici gestickosti a torzovitosť nejasných a neidentifikovateľných postáv.Jej výtvarné dielo je zastúpené v Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave, Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, v Galérii umění v Karlových Varoch (ČR) a na mnohých ďalších miestach.Za svoju tvorbu získala cenu Cypriána Majerníka (1968), cenu Ľudovíta Fullu (1987) a titul zaslúžilá umelkyňa v roku 1988. Zomrela 29.4.2012 v Bratislave.

Autorove diela


Dievča

Snové torzo